Wij staan voor...


Wij staan voor2017

Waar staan wij voor?


We willen een school zijn waar het plezierig is te leren en te werken voor klein en groot. We zorgen voor een vriendelijk en veilig klimaat met duidelijkheid, structuur, orde, regelmaat en respect voor elkaar. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen veel leren en zich harmonieus ontwikkelen.

Daarom blijven leerkrachten en leerlingen zich voortdurend ontwikkelen, leren ze van en met elkaar, gebruikmakend van elkaars kwaliteiten en competenties, rekening houdend met en ruimtegevend aan het anders zijn van elkaar. Hierbij vinden wij een goede communicatie en samenwerking met ouders belangrijk.

Hoe doen we dat?

De Kennedyschool wil voor de leerlingen een goed evenwicht vinden in het aanleren van kennis, praktische en sociale vaardigheden en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. Zij worden voorbereid op participatie in de samenleving, aansluitend op hun talenten. Er wordt gewerkt in klassenverband; in de jaargroepen wordt op zorgvuldige wijze rekening gehouden met de verschillen in aanleg.

Er wordt gebruik gemaakt van werkvormen waarbij leerlingen zelf een actieve rol bij hun eigen leerproces vervullen. In het bijzonder het zelfstandig werken, zelfstandig leren en samenwerking worden in school bevorderd. Wij bieden eigentijds onderwijs, waarbij gebruik gemaakt wordt van moderne leermiddelen. Naast de traditionele leerstof geven wij aandacht aan creativiteit en kunstzinnige vorming. Bij het leerproces wordt veel aandacht geschonken aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Regelmatig vinden er gesprekken plaats tussen team en ouders. We gaan met elkaar in gesprek met de bedoeling het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen.
Meer informatie staat beschreven in de Schoolgids en het Schoolplan 2015-2019 op deze website onder het kopje "Schooldocumenten".

 

 

 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen