Vignet Gezonde School

Vignet Gezonde school 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSBERICHT

Maastricht, 2 juli 2018

Basisschool John F. Kennedy is een gezonde school!

Basisschool John F. Kennedy heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de Kennedyschool zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De school is uiteraard trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt basisschool John F. Kennedy voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Gezonde Voeding’. Kinderen krijgen middels smaaklessen uitleg over gezonde voeding en er wordt deelgenomen aan het schoolfruitprogramma, waarbij drie keer per week gratis fruit en groente aan de leerlingen wordt uitgedeeld. Daarnaast  zijn er naschoolse kookworkshops voor kinderen en ouders worden voorgelicht over gezonde voeding en wat zij hierin kunnen betekenen. Verder zijn er met kinderen afspraken gemaakt over trakteren op school en het eten als tussendoortje en voor de lunch. De TSO-organisatie Kinderstralen en kindpartner Pinokkio zijn nadrukkelijk betrokken bij het bovengenoemde.

Directeur Marc Houben en de werkgroep ‘Gezondheid en Sport’ o.l.v. de leerkrachten Danielle Mertz-van Deurse en Laurie Stegen zijn er trots op een Gezonde School te zijn. “Tijdens het pleinfeest ter gelegenheid van de jaarafsluiting op vrijdag 6 juli zal het bordje ‘gezonde school’ aan de school worden aangeboden, waarna het bevestigd wordt op de gevel van de school.  Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen