Schoolraad

Schoolraad 2 2017

 

De SR is een adviesorgaan voor de directie van de school en kan de directie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle zaken die de school betreffen. De SR is een onafhankelijk orgaan dat zelfstandig adviezen formuleert en is geen formele verantwoording verschuldigd aan enig orgaan. 
Om een zelfstandig advies te kunnen formuleren wordt de SR door de directie tijdig van relevante informatie voorzien. Deze informatie wordt besproken in een gezamenlijk overleg, dat jaarlijks ca. 8 maal plaatsvindt. 

 

 


Samenstelling van de JFK-Schoolraad

​Mevr. Yvonne van den Camp

​Mevr. Mirella Hermse

​Mevr. Rachel Meijers-Hul

​Mevr. Annelies Linssen

​mevr. Simone Minses

​Mevr. Nancy Verbeek 

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen