MR

MR 2017De medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandige adviescommissie die inspraak heeft op de school. Doel van de MR is om op te komen voor de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten die via verkiezingen door hun achterban zijn gekozen. De primaire taak van de MR is om namens de ouders, leerlingen en medewerkers invloed c.q. controle uit te oefenen op de beleidsvorming en beleidsuitvoering van de school. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de kwaliteit van het onderwijs, de werkomstandigheden voor de medewerkers en een prettig en veilig klimaat voor leerlingen, medewerkers en ouders.

De MR overlegt regelmatig met de directeur van de school over onderwerpen die voor de school belangrijk zijn. Zowel de MR als de directeur kunnen het initiatief nemen om bepaalde punten te bespreken. Over het algemeen staan er zaken op de agenda die actueel spelen binnen de school. Daarbij gaat het niet zozeer om zaken die zich in de alledaagse praktijk van de school voordoen (denk aan de vervanging van een zieke leerkracht of de organisatie van een activiteit); thema’s die in de MR bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen zijn de voorzieningen van de school, de visie op het onderwijs, personeelsbeleid, verbouwingen, samenwerking met andere partijen, etc. Op vaste momenten komen agendapunten aan de orde waarbij de MR om instemming wordt gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van het schoolplan, het schoolreglement, de schoolgids en de hoogte en besteding van de ouderbijdrage.

De MR bestaat uit 10 leden: 5 ouders en 5 leerkrachten. De leden van de MR worden gekozen voor 3 jaar en zijn herkiesbaar. De zittingsperiode voor leden vanuit de oudergeleding eindigt automatisch zodra de ouder geen kinderen meer op school heeft zitten. 
De MR heeft in schooljaar 2018-2019 de volgende leden:

Oudergeleding MR

Teamgeleding MR

​Dhr. Rico Camp (voorzitter)

​Mevr. Marjo Bodden

​​Mevr. Pascale Veenings

​Mevr. Monique Clebèr

​Mevr. Ilona Habets

​Mevr. Joyce van Gerven

​​Mevr. Joyce Oubaha - Lemmens (secretaris)

​Mevr. Diane Geurtjens

​Mevr. Pascalle Botty

​Mevr. Ellen Cauberg


Heeft u een vraag aan de MR? Neem dan contact op met één van de leden of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Notulen 2018-2019
20181022_-_Notulen_MR.pdf

pdf20181203_-_Notulen_MR.pdf

pdf20190121_-_Notulen_MR.pdf

pdf20190225_-_Notulen_MR.pdf

pdf20190401_-_Notulen_MR.pdf

pdf20190520_-_Notulen_MR.pdf

pdf20190624_-_Notulen_MR.pdf

pdf20191028_-_Notulen_MR.pdf

pdf20200422_Notulen_MR.pdf

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen