Kindcentrum Belfort

Al geruime tijd bestaat er een samenwerking tussen de kindpartners Stichting Kinderopvang Pinokkio (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang), peuterspeelzaal Uppedöpkes (STEPS) en basisschool John F. Kennedy (MosaLira).

Deze samenwerking zal uitgroeien tot het realiseren van een Kindcentrum, waarin de samenwerking tussen de kindpartners geoptimaliseerd zal zijn.
Inmiddels hebben wij een gezamenlijke missie geformuleerd waarin wij aangeven dat wij een traditioneel en degelijk Kindcentrum willen zijn, waar kleine mensen groot worden. In het Kindcentrum willen wij leren en leven met respect voor elkaar, vanuit innerlijke waarden en traditionele normen.
Met de kennis en ervaring uit het verleden en met het oog "op het nu" willen wij een krachtig totaalprogramma creëren met een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar.

Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht 
Klik op het logo om rechtstreeks naar de website te gaan van Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht.

Spelenderwijs groeien
Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht (sinds 2003 gecertificeerd met het HKZ-zorgkeurmerk) biedt dagopvang in Logo Pinokkio per 14 08 2019 zogenaamde verticale groepen. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen bij ons terecht in een vaste groepssamenstelling van maximaal 16 kinderen. Pinokkio kent twee groepen voor de allerkleinsten tot 2 jaar en twee groepen vanaf 2 jaar tot de basisschoolleeftijd. 
Al op jonge leeftijd genieten kinderen van de aanwezigheid van leeftijdsgenootjes. Het kerkenbare dagritme met eet-, slaap-, rust-, speel-,knuffel- en verschoningsmomenten zorgt ervoor dat kinderen zich vertrouwd voelen. Bovendien leren de grotere en kleinere kinderen hier veel van elkaar en inspireren de pedagogisch medewerkers en de kinderen elkaar tot nieuwe ontdekkingen, andere speelvormen en sociaal gedrag. 
Wij bieden het jonge kind een vertrouwde en sfeervolle omgeving waarin we oog hebben voor het unieke van ieder kind. Kinderen zijn er van nature op uit om de wereld te ontdekken en te onderzoeken. Dit doen zij door keuzes te maken en door op hun eigen manier te experimenteren. 
Wij kijken en luisteren wat kinderen beweegt en bezighoudt en spelen hier ongedwongen op in door hen te stimuleren binnen de door ons aangeboden thema's en projecten. Wij volgen de kinderen in hun algehele ontwikkeling. We zijn er graag getuige van wanneer zij weer stapjes vooruit zetten. Wanneer ze genieten, maar soms ook verdrietig zijn.

Buitenschoolse Opvang Pinokkio
Wij groeien met de opgroeiende kinderen mee. In de buitenschoolse opvang van locatie basisschool J.F. Kennedy spelen de kinderen van de basisscholen uit de directe omgeving. Ze zijn lekker vrij om te spelen of mee te doen aan diverse activiteiten die georganiseerd worden door de BSO-medewerkers. Zo kunnen de kinderen meedoen aan voetballen, kook en/of bakmiddagen en sport- en knutselactiviteiten. Wij beschouwen de BSO als vrije tijd van de kinderen, waar niets moet maar alles binnen de regels mag.
Natuurlijk is er ook tijd voor de kinderen die moeten oefenen met lezen of huiswerk maken, alleen of samen. Wij zijn een organisatie die professionele en hoogwaardige opvang biedt voor kinderen van 4 jaar tot aan het einde van de basisschool. Ook de BSO van Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht is HKZ-gecertificeerd ISO 9001.

Wat is een peuterspeelzaal?
Een peuterspeelzaal is een ontmoetingsplek voor kinderen tussen 2 en 4 jaar, die volledig is afgestemd op de belevingswereld van de peuter.  Het is hét voorportaal voor de basisschool. De peuterspeelzaal biedt de mogelijkheid om bezig te zijn met spel, zoals tekenen, knutselen, fietsen en klimmen. Er is volop mogelijkheid om buiten te spelen.
In vaste groepen met veel structuur en onder deskundige leiding doen peuters positieve ervaringen op met andere leeftijdsgenootjes en worden ze gestimuleerd in hun ontwikkeling. Zo maar beginnen op de basisschool als je 4 jaar bent is voor een peuter een hele stap. Vooral voor peuters die nog niet gewend zijn met leeftijdsgenootjes te spelen of niet bekend zijn met de Nederlandse taal. De peuterspeelzaal is voor álle peuters.
Door een bezoek aan een zaal wordt de peuter extra gestimuleerd in zijn ontwikkeling. Het kind heeft daardoor een belangrijke voorsprong op zijn leeftijdsgenootjes. Uw peuter krijgt in de peuterspeelzaal extra aandacht en begeleiding. Het jonge kind voelt zich bij ons snel veilig en vertrouwd en wordt gestimuleerd om weer nieuwe stappen te zetten in zijn ontwikkeling. De eerste vier levensjaren zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling van een kind.
De peuterspeelzaal is ook een échte speelzaal waar kinderen plezier krijgen in spelen en op een heel natuurlijke manier leren. Ook kunnen ouders er terecht met al hun opvoedingsvragen. Om al deze redenen krijgt een peuter zelfvertrouwen en heeft daardoor grotere kansen om de basisschool goed te doorlopen. Dat betekent vaak ook meer perspectief op een goede baan op latere leeftijd.
Er wordt veel aandacht besteed aan het wennen aan de basisschool. Dit verloopt in het algemeen heel soepel en tevens op locatie: in de basisschool John F. Kennedy.
Peuters kunnen nu wanneer ze bijna 4 zijn alvast gedurende een aantal momenten een kijkje nemen en wennen. Op die manier vindt de overdracht op soepele wijze plaats. Er bestaat onder bepaalde voorwaarden ook een kortingsregeling voor minima, waardoor hun peuters twee dagdelen per week gratis naar de peuterspeelzaal kunnen.
 
Basisschool John F. Kennedy
Logo Bs JFK school 2017De samenwerking tussen basisschool John F. Kennedy en Pinokkio bestaat al geruime tijd en is voortgekomen uit een gemeenschappelijke visie op
het jonge kind. Nieuw is dat vanaf schooljaar 2009-2010 de samenwerking is omgezet in het verwezenlijkte Kindcentrum Belfort. Deze instellingen slaan de handen ineen om een nog beter afgestemd aanbod te realiseren waar uw kind en u als ouder alleen maar voordeel bij heeft.

De drie instellingen hebben zich bereid verklaard om gezamenlijk een antwoord te geven op de vragen die u als ouder heeft en maken hiertoe gebruik van elkaars deskundigheid.
Door deze samenwerking wordt het tevens mogelijk om aan ouders dagarrangementen aan te bieden die naadloos op elkaar aansluiten en zo gaan ontwikkelingsstimulering, opvang, educatie en zorg hand in hand in de vorm van een ononderbroken ontwikkelingslijn tussen 0 en 12 jaar.

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen