Informatie- en inloopavonden & startgesprekken 2019-2020

 

Infoavonden 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informatie- en inloopavonden  & startgesprekken 2019-2020
 In het begin van het schooljaar willen we ouders/verzorgers altijd goed informeren over het reilen en zeilen binnen de nieuwe jaargroep en tevens met elkaar kennismaken. We kiezen er in het nieuwe schooljaar voor om dit op verschillende manieren te doen. In onderstaand overzicht ziet u op welke wijze we u graag ontmoeten.
Bij een inloopavond is het de bedoeling dat u samen met uw kind(eren) naar school komt. De kinderen zullen als echte gidsen u rondleiden en uiteraard is er tijd voor een gesprekje met de leerkracht(en).
Informatieavonden kennen een formelere setting; de leerkrachten willen u dan graag veel informatie geven tijdens een presentatie. Uiteraard is er na afloop gelegenheid om informeler kennis te maken.
Bij startgesprekken gaan de leerkrachten met u als ouder in gesprek, net zoals u dat kent van de oudergesprekken n.a.v. het rapport. Nu is het rapport echter niet het gespreksonderwerp, maar maakt u kennis met elkaar en worden bijzonderheden/wetenswaardigheden over en weer in een persoonlijk gesprek uitgewisseld.


Groepen 1: inloopavond dinsdag 3 september 2019 van 17.30 tot 18.30 uur
Groepen 2: inloopavond dinsdag 3 september 2019 van 17.30 tot 18.30 uur
Groepen 3: informatieavond maandag 2 september 2019 van 19.00 tot 20.00 uur
Groepen 4: inloopavond dinsdag 3 september 2019 van 18.30 tot 19.30 uur.
Groepen 5: startgesprekken in de week van 26 augustus 2019; intekenen via Walvi
Groepen 6: inloopavond dinsdag 3 september 2019 van 18.30 tot 19.30 uur.
Groepen 7: startgesprekken in de week van 26 augustus 2019; intekenen via Walvi
Groepen 8: informatieavond maandag 2 september 2019 van 20.00 tot 21.00 uur

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen