Citotoetsweken 2019-2020

Citotoetsweken 2019 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op verzoek van ouders laten wij u nu alvast weten in welke weken de midden- en eindtoetsen
uit ons Cito leerlingvolgsysteem voor alle groepen plaatsvinden in schooljaar 2019-2020.

- Middentoetsen nemen we af in de periode van 13 januari t/m 6 februari 2020
- Eindtoetsen nemen we af in de periode van 14 mei t/m 12 juni 2020
- De Centrale Eindtoets voor groep 8 staat in principe gepland op 15, 16 en 17 april 2020

MosaLira

mosalira

Communicatie

Onze Leerling

Snelkoppelingen